מתאים לילדים מגיל 12-7, שילוב יסודות ריצה זריקה וקפיצה יחד עם יסודות בהתעמלות.
השילוב מעצים את היכולות האתלטיות של הילדים. משחקי האתלטיקט משפרים את מרכיבי הכושר המתאימים לילדים בדגש על מהירות וזריזות.